Wat doen wij
 

Stichting Innovatieprojecten OIZ is in 2007 opgericht met als doel:
  1. Het voeren van het projectmanagement van innovatieve ICT projecten in de zorg;
  2. Het zoeken naar subsidies en andere financiële ondersteuning voor projecten;
  3. Het promoten van innovatieve softwareontwikkelingen voor de gezondheidszorg;
  4. Het aangaan van overeenkomsten ten behoeve van software bedrijven en leden van de vereniging OIZ: Nederlandse Vereniging van Organisaties voor ICT in de Zorg, statutair gevestigd te Papendrecht;
  5. Uitoefenen van penvoerderschap voor InnovatiePrestatieContracten en ZorgInnovatiePrestatieContracten.
 
Het plan om Stichting Innovatieprojecten OIZ op te richten is ontstaan vanuit de behoefte van OIZ leden om ondersteuning te krijgen bij subsidiewerving en stimulering van innovaties in de gezondheidszorg. Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden diverse subsidies beschikbaar gesteld voor ICT bedrijven in de zorg ter bevordering van innovaties in het aanbieden van zorg en zorgprocessen. De stichting begeleidt bedrijven bij het verwerven van deze subsidies.

 
De Stichting Innovatieprojecten OIZ richt zich vooral op het samenbrengen van bedrijven om gezamenlijke afspraken maken en acties te ondernemen inzake de verbetering van informatie-uitwisseling in de zorg(keten). Dit betreft dan vooral ontwikkelingen die te maken hebben met de zorg ICT infrastructuur en de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch patiënten dossier (EPD). Een belangrijke focus is standaardisatie met betrekking tot gegevensuitwisseling in de zorgketen(s). De stichting heeft veel ervaring om bedrijven met elkaar in contact te brengen om gezamenlijke InnovatiePrestatieContracten en ZorgInnovatiePrestatieContracten tot stand te brengen.