Stimulering

 

STIP-OIZ stimuleert innovaties in de zorg en draagt zorg voor de begeleiding bij veranderingen.

Vanuit deze optiek kunnen, met als uitgangspunt de hieronder genoemde vier regelingen, zij initierend, stimulerend en begeleidend actief zijn.

 

stimuleringPakket met vier regelingen moet innovatie in zorg stimuleren


Gebaseerd op: ZorgVisie (september 2009)

Omdat het ministerie van VWS met financiële prikkels innovatie in de zorg wil stimuleren, ontwikkelde het Zorginnovatieplatform samen met Agentschap NL (voorheen SenterNovem) een pakket met vier regelingen.

Een van de vier financiële instrumenten is het zogeheten zorginnovatievoucher, een `tegoedbon` die niet alleen zorgaanbieders, maar ook mkb-ondernemingen kunnen aanvragen om kennis in te kopen bij een kennis instelling of organisatieadviesbureau.

Het tweede instrument is het zorginnovatieprestatiecontract (zipc). Dit is een subsidie die is bedoeld om partijen meerdere jaren in innovatieve projecten te laten samenwerken. Minimaal tien, maximaal 35 partijen moeten deelnemen om een zipc-subsidie te kunnen krijgen.

Het derde instrument is de zogeheten call. In het eerste kwartaal van 2010 wordt een eerste oproep gedaan aan organisaties om met een innovatieve oplossing te komen voor een maatschappelijke vraag of probleem dat vanuit de overheid geformuleerd wordt. 

Het laatste instrument is een call voor opschaling. Hierbij is het de bedoeling om succesvolle innovatieve plaatselijke of kleine projecten toepasbaar te maken voor meer regio`s of organisaties. Het pakket is tijdelijk en loopt tot 2012. Het totale budget voor het hele pakket aan regelingen in deze periode is vastgesteld op 95 miljoen euro.