InnovatiePrestatieContracten

(IPC)

 

imagesMKB-ondernemers kunnen via een penvoerder subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een IPC-project. In een IPC-project werken 10-20 MKB-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, over een periode van maximaal twee jaar aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder.

 

 

Budget
Voor de eerste tender van IPC-projecten is een budget van 15.000.000 euro beschikbaar. In het najaar volgt naar verwachting een tweede openstelling.
 
De subsidie voor de deelnemer aan een IPC-project bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten voor de uitvoering van de innovatieplannen, met een maximum van 30.000 euro. Minimaal 20% van deze kosten moet aan collectieve activiteiten worden besteed. Een innovatieplan van een MKB-deelnemer dat in aanmerking komt voor de maximale subsidie bedraagt dus minimaal € 60.000. De minimale projectomvang van een projectplan bedraagt € 30.000. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn te onderscheiden in loonkosten (tegen een vast tarief van € 60 per uur) en overige kosten. Het projectplan dient voor minimaal 60% aan subsidiabele overige kosten te bestaan. De penvoerder ontvangt € 3.000 subsidie per deelnemer.
 
Indieningstermijn
De termijn van de eerste tender IPC-Projecten is 1 april 2011 tot en met 29 april 2011 (17.00 uur).
 
Aanvragen
Stichting Innovatieprojecten OIZ treedt op als penvoerder voor meerdere collectieven die zich al hebben aangemeld. Als u innovatieve producten en diensten wilt ontwikkelen dan kunt u contact opnemen met Marcel van Loosbroek, voorzitter.

De aanvragen voor IPC-subsidie worden door Agentschap NL behandeld en beoordeeld. Agentschap NL werkt samen met Syntens, het innovatienetwerk voor ondernemers.

 

Voor meer informatie bezoekt u de officiële site van AgentschapNL : http://regelingen.agentschapnl.nl/content/innovatieprestatiecontracten-ipc