Het Zevende Kaderprogramma (KP7)

 

Binnen de stichting is de mogelijkheid aanwezig tot begeleiding van Europese subsidie aanvragen in het kader van het KP7 programma.

 

Het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7) is een stimuleringsprogramma van de Europese Commissie en vraagt o.a. de wetenschap en de industrie oplossingen te bedenken voor belangrijke Europese vraagstukken. 

Hiervoor is in de periode 2007-2013 ruim 50 miljard euro gereserveerd. Dit geld wordt grotendeels besteed in de vorm van subsidies verdeeld over vier blokken: Cooperation, Ideas, People en Capacities en een aparte financiering voor onderzoek naar nucleaire energie (Euratom) en de eigen onderzoeksinstellingen van de EU (Joint Research Centre).

 

Cooporation Cooperation biedt financiële ondersteuning aan Europese bedrijven en universiteiten die in internationaal verband onderzoek verrichten binnen één van de tien thema’s.
Ideas Ideas stimuleert excellente onderzoekers om de wetenschappelijke grenzen binnen hun vakgebied te verleggen.
People People (Marie Curie) biedt onderzoekers bij universiteiten en bedrijven ondersteuning bij het uitbouwen van hun internationale onderzoekscarrière.
Capacities Capacities bestaat uit een aantal uiteenlopende programma’s om de Europese capaciteit voor het verrichten van onderzoek te versterken.
Euratom Euratom is het programma voor nucleair onderzoek (fusie-energie onderzoek en onderzoek naar kernsplijting en stralingsrisico’s).
JRC Het Joint Research Centre (JRC) is het eigen onderzoekscentrum van de Europese Commissie, dat ook wordt gefinancierd uit de EU kaderprogramma’s.

 

 

Met de hieronder genoemde link kunt u het boekje "KP7 in zeven stappen" downloaden.

KP7 in zeven stappen