Ondersteuning bij aanvraag BBMKB (Besluit Borgstelling MKB kredieten)

Binnen de stchting STIP-OIZ is expertise aanwezig om u als ondernemer bij te staan als een gewone kredietaanvraag niet wil lukken. Een BBMKB krediet kan hier uitkomst in bieden. BBMKB's zijn kredieten, die een ondernemer kan aanvragen als hij voor de bank te weinig zekerheden heeft. Hiervoor moet je wel een innovatief bedrijf zijn.

Samen met onze deskundige gaat u, na toetsing vanuit onze kant, gezamenlijk het aanvraag traject in.

 

Hieronder treft u een volledige beschrijving van het Besluit Borgstelling MKB kredieten (BBMKB) aan.

Borgstelling MKB-kredieten (verruimd juni 2009)

BBMKBOndernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) kunnen een borgstelling krijgen voor een gedeelte van hun krediet. Daardoor kunnen zij bij de bank meer lenen dan zij op basis van hun onderpand zouden krijgen. De bank kan bij de overheid een beroep doen op de Borgstellingsregeling MKB-bedrijven (BBMKB). Er zijn extra mogelijkheden voor starters en voor (doorstartende) innovatieve ondernemingen. Het krediet kan ook ingezet worden voor internationale investeringen. Ook ondernemers die de verontreinigde bodem van hun bedrijfspand of -terrein willen saneren, kunnen borgstelling krijgen voor een krediet.

Voorwaarden

Voor een borgstelling gelden de volgende voorwaarden :

  • Uw bedrijf behoort tot het MKB (minder dan 250 werknemers in dienst en voldoet aan bepaalde omzet- en balansgrenzen). Dit was 100 werknemers.
  • Uw bedrijf kan de bank onvoldoende zekerheden bieden, waardoor deze het volledige krediet niet voor eigen rekening en risico kan verschaffen.
  • Uw bedrijf heeft onvoldoende eigen middelen.
  • Uw bedrijf is financieel gezond en heeft een gunstig toekomstperspectief.
  • Wanneer u als eigenaar van het bedrijf meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming bezit, moet u zelf voor 25 procent borg staan.
  • Het maximale borgstellingskrediet bedraagt 1,5 miljoen euro (was 1 miljoen). Voor starters (max. 5 jaar oud) is dit 200.000 euro (was 100.000 euro). De overheid staat meestal voor 45 % van het krediet garant. Voor innovatieve bedrijven staat de overheid voor 60% garant.
Let op: In de regeling komt tijdelijk de mogelijkheid om aflossingen met maximaal 2 jaar uit te stellen.