Zorg innovatie platform

Op de site van het zorg innovatie platform treft u een grote hoeveelheid actuele informatie aan betreffende innvovatie in de zorgsector.

http://www.zorginnovatieplatform.nl

 

teledermatologieInternetconsult voorkomt driekwart verwijzingen naar het ziekenhuis

 

Door digitale consulten via internet tussen Nederlandse huisartsen en dermatologen hoeft driekwart van de patiënten met huidklachten (bijvoorbeeld eczeem, infecties of goedaardige tumoren) niet doorverwezen te worden naar een specialist in het ziekenhuis. Met deze TeleDermatologie kan daardoor fors bespaard worden op de stijgende kosten in de zorg. Bovendien worden ernstige huidziekten eerder ontdekt en kunnen spoedgevallen juist sneller worden doorverwezen.

Lees hier de rest van het artikel
 

STIPOIZ is opgericht om OIZ leden en andere ICT bedrijven, die actief zijn in de gezondheidszorg, te ondersteunen met een aantal diensten, zodat zij succesvoller kunnen zijn in de realisatie van innovaties van hun producten en/of diensten.

STIPOIZ richt zich daarnaast ook op het stimuleren van innovaties bij zorgaanbieders (huisartsen, V&V sector, ziekenhuizen, etc.) en deze organisaties ondersteunen bij het vinden van financiële middelen om de innovaties te realiseren. Veelal wordt gebruik gemaakt van subsidies en ondersteuning van de organisaties bij het aanvragen hiervan.Het startpunt was het aanvragen van subsidies voor samenwerkingsprojecten in het kader van de zogenaamde IPC regeling (Innovatie Prestatie Contracten).

STIPOIZ houdt zich verder ook bezig met andere subsidiestromen.  Daarover vindt u op deze site uitgebreide informatie.  Het spreekt vanzelf dat we u graag willen ondersteunen bij het verwerven van deze financiële mogelijkheden. 

 

Het goed regelen van IP (Intelectual Property) van de bedrijven.

 

Het goed regelen van IP is zowel een juridisch als fiscaal van belang. Waar laat je de winsten vallen voor producten die je nu ontwikkelt! Hoe dek je in privé risico's af.

De stichting beschikt over een breed netwerk van organisaties, die op diverse gebieden kunnen worden ingezet. Samen met een van onze leden stelt u vast wat gedaan dient te worden en wie daar het beste bij ingezet kan worden.

 

Hieronder laten we een aantal belangrijke punten de revue passeren welke direct betrekking hebben op Intelectual Property.

 

Lees meer...
 

InnovatiePrestatieContracten

(IPC)

 

imagesMKB-ondernemers kunnen via een penvoerder subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een IPC-project. In een IPC-project werken 10-20 MKB-ondernemers, die niet met elkaar in een groep verbonden zijn, aan collectieve- en aan 'eigen' innovaties. Ze worden hierbij begeleid door een penvoerder.

 

Lees meer...